Ústecký pohár - 30. 3. 2019
Ústecký pohár 8. 4. 2018